Terapija je poglobljen uvid v vaše težave in pomeni našo in vašo zavezo k odpravljanju ali lajšanju vaše dolgotrajnejše zdravstvene težave. Pri terapiji se ne ukvarjamo več le z vašimi mišicami, ampak tudi drugimi vašimi telesnimi sistemi. Ravnotežja v telesu so pogoj za zdravo vitalno telo. Terapije Primatera so za tiste, ki hočejo nekaj več in imajo namero ustvariti spremembe v lastnem življenju.